Profile: solgubr

Your personal background.
Organik tarıma yapılan desteğin arttığı son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar arasında organik Solucan gübresi kullanımı olumlu sonuçlar veriyor.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamNone