Profile: kaliforniya

Your personal background.
Girişim olarak kırmızı kaliforniya solucanı beslemek yeni bir sektör olduğu için henüz gelişme aşamasındadır. Buna rağmen bu işe gönül verenlerin sayısında oldukça artış olduğunu görmek güzel, çünkü üretilen solucan gübresi tarımsal kaliteyi zirveye taşımaktadır.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamNone